Kulturmiljö

Vi är specialister på att integrera kulturmiljö- och kulturarvsperspektiv i olika samhällsprocesser och organisationer och har mångårig erfarenhet av kulturarv och angränsande politikområden. Vi process- och projektleder och stöttar kunder genom kulturarvs- och kulturmiljöarbetets olika faser.

Vi verkar inom ett brett spektrum av samhällets kulturarvsarbete, från praktisk kulturmiljöutövning i olika geografiska skalor till framtagande av strategier för verksamhetsstyrning och implementering i samhällsprocesser och organisationer.

Våra medarbetare är kunniga inom bebyggelse, landskap, arkeologi, infrastruktur, samhällsplanering, strategier, förvaltning, myndighets- och samverkansprocesser samt nationell och internationell högkvalitativ forskning. Vi arbetar tillsammans med offentliga och privata uppdragsgivare och samarbetspartners, nationellt, regionalt och lokalt.

Kontakt

Profilbild för Emy Lanemo
Emy Lanemo
Avdelningschef Kulturmiljö