Kulturhistoriska miljöer

Vi har erfarenhet från både program och planarbeten i kulturmiljöer av olika slag från industrimiljö till innerstad.


Många planeringsprojekt innebär förtätning av befintliga stadsmiljöer, ofta med kulturmiljövärden och allt mer fokus riktas på att utveckla dessa kvaliteter. Riksintressen och lokala bevarandeprogram ställer krav på utformning av planbestämmelser både för varsamhet och skydd men också reglering av nya byggnader. 
 
Även äldre platser med historisk anknytning såsom kyrkogårdar, slottsparker eller muséers utemiljöer kan behöva rustas upp eller anpassas till högre krav på tillgänglighet. Vår mångåriga erfarenhet av liknande projekt gör att vi på ett sömlöst sätt kan sammanfoga de nya delarna med de gamla och låta utemiljön spegla det historiska kulturarvet.

Kontakter

Profilbild för Gunnar Håkansson
Gunnar Håkansson
Planarkitekt | Uppdragsledare - Avdelning Stadsbyggnad
Profilbild för Anna Thomsen
Anna Thomsen
Avdelningschef Landskap Göteborg