Kemisk industri

Norconsult har lång erfarenhet av konstruktion och projektering till den kemiska industrin. Med en bredd av processkunskaper har vi en heltäckande kunskapsbank för alla typer av uppdrag där säkerheten alltid står i fokus.

kemisk_industri_695x217.jpg

Vi har förutom nybyggnationer även erfarenhet av ombyggnationer för att öka produktionen, minska miljöpåverkan och optimera driften. Som teknisk oberoende konsult hjälper vi våra kunder att identifiera och välja bästa möjliga alternativ för att leverera ett säkert, hållbart och kostnadseffektivt slutresultat.   

Kontakt

Profilbild för Mikael Hägglund
Mikael Hägglund
Affärschef Industri