ISY Ettnoll

ISY Ettnoll är samlingsnamnet för en serie system utvecklade av oss på Norconsult. Systemen har fokus på infrastrukturen av ledningsnät, exempelvis el, VA och fjärrvärme.


System finns även för till exempel parkmark och hantering av förorenad mark. I ISY Ettnoll-systemen är kartbilden central.

Våra programvaror återfinns idag på 30-tal platser i Sverige, från Halmstad i söder till Gällivare i norr. Utomlands används programmen i Kina, Ryssland, Estland, Lettland och Rumänien.

Klicka här om du vill veta mer om ISY Ettnoll.

Kontakt

Profilbild för Jan-håkan Westbom
Jan-håkan Westbom
Gruppledare Digitala tjänster