Innovation

Ett lyckat projekt kräver ett effektivt och målinriktat samarbete mellan projektägare, tjänstemän och projektörer där allas kunskap och erfarenhet tas till vara. I många projekt uppstår utmaningar som löses bäst genom kreativitet och samarbete. Vilka verktyg och metoder använder man bäst för att uppnå detta kreativa samarbete?

innovationsprocess_webb_695x217.jpg

Norconsults innovationsprocess anpassas till projektets unika förutsättningar. Genom att identifiera fokusområden för projektet kan man definiera rätt utmaningar, samla idéer och lösningsförslag och strukturera resultaten för att sedan välja den bästa lösningen.

Processen skapar samhörighet, ökar förståelsen för projektets viktigaste förutsättningar, minskar kostsamma missförstånd och borgar för ett lyckat projektarbete. En välstrukturerad dokumentation på process och resultat styrker tagna beslut i projekt.

Hur används innovationsprocessen?

• Att få samsyn mellan olika aktörer
• Val av teknisk lösning
• Process och samarbete
• Hållbarhet
• Förankring av användarnas behov

Kontakt

Profilbild för Steve Cook
Steve Cook
Innovationsledare