Industri- och företagsmiljöer

Vi lägger grunden för återställande av mark där större industriella ingrepp gjorts, exempelvis täkter eller deponier, men planerar även hur en säker hantering av industrideponering kan utföras där omkringliggande miljö skyddas från avfallet.

Kontakt

Profilbild för Anna Thomsen
Anna Thomsen
Teamchef, Landskap