Idrottsanläggningar

Vi har den bredd och expertis som krävs för att säkerställa en övergripande planering för både inomhus- och utomhusarenor med många funktioner.


Vi tillhandahåller kompetenser inom bland annat brand, buller, akustik och ventilation vilka är nödvändiga att ta hänsyn till då offentliga byggnader och anläggningar kännetecknas av användarnas säkerhet och därför kräver grundliga utredningar.

Vi har även utvecklat specialistkompetens inom flera specialiserade sporter som skridskoåkning och konstsnöanläggningar både inomhus och utomhus.

Kontakt

Profilbild för Maria Mattsson
Maria Mattsson
Avdelningschef Arkitektur Göteborg