Hydrogeologi

Vi har lång erfarenhet av grundvattenutredningar och genomför regelbundet utredningar som ligger till grund för samrådsprocesser och tillståndsansökningar för miljödom och riskbedömningar för förorenade område.


Vid projektering och byggnation av bergtunnlar och berganläggningar utför vi dimensionering av tätningsåtgärder i form av injektering av bergets sprickor för att undvika en grundvattenrelaterad omgivningspåverkan.

Kontakt

Profilbild för Magnus Zetterlund
Magnus Zetterlund
Team Geoteknik