Hydrogeologi

Vi har lång erfarenhet av grundvattenutredningar och genomför regelbundet utredningar som ligger till grund för samrådsprocesser och tillstånds­ansökningar för miljödom och riskbedömningar för förorenade område.


Vid projektering och byggnation av bergtunnlar och berganläggningar utför vi dimensionering av tätningsåtgärder i form av injektering av bergets sprickor för att undvika en grundvattenrelaterad omgivningspåverkan.

Kontakt

Profilbild för Magnus Zetterlund
Magnus Zetterlund
Team Geoteknik - Bergteknik