Husarkitektur

Framtidens byggnader kräver utveckling och helhetslösningar som är resurseffektiva, håller hög kvalitet och tar tillvara på både den yttre och inre miljön. Våra inredningsarkitekter och ingenjörer, arbetar med husbyggnadsprocessens alla faser, från utrednings- och programskede till färdiga detaljritningar.

Utveckling av framtidens byggnader, där samspelet mellan arkitektur, byggnadskonstruktioner och inre och yttre klimatförhållanden står i centrum, är något vi brinner för och har mångårig erfarenhet av.

Vi erbjuder en omfattande tvärteknisk och lösningsorienterad miljö för projektutveckling, projektering och projektadministration fram till färdigställning av nybyggnad- och ombyggnadsprojekt. Utöver detta erbjuder vi även utveckling och optimering av fastighetsförvaltning samt expertis inom tillståndskontroll samt drifts- och underhållsplanering.