Högvatten och skredrisk

Extrema väder med skyfall och översvämningar blir allt vanligare och är något som vi måste anpassa oss till. Vi erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom högvattenskydd och skredrisk. Vi finns med i hela processen från förstudier till färdiga bygghandlingar.


Med vår breda kompetens inom VA- och ledningssystem, geoteknik, skredutredning med släntstabilisering och landskapsgestaltning bidrar vi till att den biologiska mångfalden och vattenkontakten bevaras, samtidigt som ett effektivt högvattenskydd uppnås.

Läs mer om hur vi arbetar med översvämningar och skyfall här.

Kontakt

Profilbild för Daniel Svärd
Daniel Svärd
Team Geoteknik