Hamnar

Våra specialister inom hamnprojektering har erfarenhet från små och stora hamnprojekt världen över. Projekten varierar i storlek och komplexitet från större containerhamnar, godskajer, kryssningsterminaler, komplicerade olje- och gashamnar till färjekajer, vågbrytare, fiskehamnar, marinor och småbåtshamnar.


Vi åtar oss alla slags projekt, från den inledande fasen till utformning av terminaler och hamnområden, teknisk infrastruktur, detaljprojektering, underhåll och utvärdering.

Läs mer om vilka tjänster vi erbjuder inom området på våra internationella sidor.

Kontakt

Profilbild för Jörgen Knutsson
Jörgen Knutsson
Marknadsansvarig Trafik, Väg och Gata