Hamnar

Våra specialister inom hamnprojektering har erfarenhet från små och stora hamnprojekt världen över. Projekten varierar i storlek och komplexitet från större containerhamnar, godskajer, kryssningsterminaler, komplicerade olje- och gashamnar till färjekajer, vågbrytare, fiskehamnar, marinor och småbåts­hamnar. Vi åtar oss alla slags projekt, från den inledande fasen till utformning av terminaler och hamnområden, teknisk infrastruktur, detaljprojektering, underhåll och utvärdering.

Kontakt

Profilbild för Jörgen Knutsson
Jörgen Knutsson
Sektionschef