Gestaltning

Hos oss finns bred kompetens inom gestaltning och stadsbyggnad. Vi tar fram gestaltningsförslag för stads- och landskapsrum utifrån platsens kvaliteter och utmaningar. Vi tillämpar ett helhetstänk och bidrar med smarta lösningar på framtidens utmaningar.

Vårt arbete bottnar i ett stort engagemang för samhällsutveckling, stadsbyggnad, gestaltnings- och hållbarhetsfrågor. Företagets mångfald och bredd med en öppen företagskultur gör att vi kan driva projekt från idé via planprocess till genomförande. Idéerna kan visualiseras i till exempel 3D-modeller eller perspektiv som levandegör miljön.

Kontakter

Profilbild för Anna-Maria Ceder
Anna-Maria Ceder
Avdelningschef Stadsbyggnad Göteborg
Profilbild för Anna Thomsen
Anna Thomsen
Avdelningschef Landskap Göteborg