Förstudier och planprogram

Vi utreder förutsättningar för utveckling av områden i tidiga skeden i planprocessen. Det kan handla om att sätta in en idé i ett större samman­hang eller att ta fram idéer för ett område. Vi identifierar de frågor som behöver studeras djupare i efterföljande detaljplanering och lägger stor vikt i att förstå de specifika utmaningarna på platsen. Vi strävar alltid efter hållbara helhetslösningar.

Kontakt

Profilbild för Anna-Maria Ceder
Anna-Maria Ceder
Teamchef, Plan