Förstudier och planprogram

Vi utreder förutsättningar för utveckling av områden i tidiga skeden i planprocessen. Det kan handla om att sätta in en idé i ett större samman­hang eller att ta fram idéer för ett område.

förstudier_planprogram_695x217px.jpg

Vi identifierar de frågor som behöver studeras djupare  efterföljande detaljplanering och lägger stor vikt i att förstå de specifika utmaningarna på platsen. Vi strävar alltid efter hållbara helhetslösningar.

Kontakter

Profilbild för Anna-Maria Ceder
Anna-Maria Ceder
Avdelningschef Stadsbyggnad Göteborg
Profilbild för Maria Hjort
Maria Hjort
Avdelningschef Stadsbyggnad Stockholm