Föroreningar i vår omgivning

Vid en sanering utförs ofta en kontinuerlig miljökontroll för att kunna lösa oförutsedda händelser på bästa sätt.


Vi arbetar med förorenad mark både i traditionella markprojekteringsuppdrag (väg och järnväg) och i mer komplicerade förorenade mark- och vattenutredningar.

Kontakter

Profilbild för Ulf Johansson
Ulf Johansson
Team Miljö & Säkerhet
Profilbild för Sander Anfinset
Sander Anfinset
Teamchef, Miljö & Säkerhet