Fjärrvärme

Norconsult har lång erfarenhet att arbeta med rörprojektering till fjärrvärmecentraler och värmepannor

Vi levererar

• Detaljerat ritningsunderlag i form av isometrier och rörupphängningar

• Redovisning av beräkningsresultat av det heta rörsystemet enligt tryckkärldirektivet PED

• Rörprojektering till fjärrvärmecentraler, värmepannor och jordförlagda fjärrvärmerör

 

ISY Ettnoll Fjärrvärme

•ISY Ettnoll Fjärrkyla

 

Kontakt

Profilbild för Martin Åhré
Martin Åhré
Teamchef, Team Installationsteknik