Fjärrvärme

Norconsult har lång erfarenhet att arbeta med rörprojektering till fjärrvärmecentraler och värmepannor.


Vi levererar detaljerat ritningsunderlag i form av isometrier och rörupphängningar samt redovisning av beräkningsresultat av det heta rörsystemet enligt tryckkärldirektivet PED. Vi utför även rörprojektering till fjärrvärmecentraler, värmepannor och jordförlagda fjärrvärmerör.

Kontakt

Profilbild för Martin Åhré
Martin Åhré
Avdelningschef