Fiskbiologi

För att nå miljökvalitetsmålen och leva upp till Vattendirektivets krav arbetar våra biologer och limnologer kontinuerligt med fisk och fiskevård i sjöar och vattendrag.


Arbetet handlar bland annat om övervakning och räkning av fisk med fälla och fiskräknare, elfiske, nätprov­fiske, bottenfaunaprovtagning samt marinbiologisk provtagning. Vidare arbetar vi med miljöanpassade minimitappningar vid vattenkraftverk, dammutrivningar och biotopvårds­åtgärder.

Vi levererar tjänster inom

Kontakt

Profilbild för Axel Emanuelsson
Axel Emanuelsson
Gruppeleder