Felsäkra styrsystem

Vi på Norconsult har lång och gedigen erfarenhet med allt inom el- och automation, från förberedande planering med ritningar och dokumentation till programmering, montageledning och idriftsättning av anläggningar.

el_automation_695x217px.jpg

Våra konsulter har god kännedom inom området felsäkrastyrsystem och maskin- och processäkerhet där vi arbetar tillsammans med våra kunder för att uppnå de föreskrivna nivåerna enligt gällande riskbe­dömning och lagstiftning (PLr och SIL). Vi levererar kompletta automationslösningar med säkerhet och hållbarhet i fokus.

Vi levererar tjänster inom

Kontakt

Profilbild för Mikael Hägglund
Mikael Hägglund
Marknadsområdeschef