Farligt gods

Olyckor med farligt gods förekommer som tur är inte så ofta, men när det väl händer så kan konsekvenserna bli stora. Därför är det viktigt att i all planering förebygga så att konsek­venserna begränsas. Detta kan vi göra genom att planera områden och bebyggelser på ett smart och effektivt sätt, genom att utforma områden längs leder på rätt sätt och genom åtgärder på bebyggelsen. Ju tidigare vi börjar titta på riskfrågorna i ett projekt, ju enklare och billigare blir det i allmänhet att hitta en bra lösning.

Kontakt

Profilbild för Johan Hultman
Johan Hultman
Team Trafik