Elkraft

På Norconsult arbetar vi med utformning av elanläggningar i alla typer av produktions­anläggningar och har erfarenhet från vattenkraft, vindkraft och värmekraft.


Vi gör allt från utredning och förstudier, dimensionering och projektering av kompletta elkraftanläggningar till idrifttagning av anläggningen.

Vi har specialistkompetens och bred kompetens inom eltekniska tjänster för kraft- och transformatorstationer, kopplingsanläggningar, omformar­anläggningar och kontroll­anläggningar. Vi är vana att arbeta med stationer för såväl utomhusanläggningar som trånga miljöer för industri eller i stadsmiljö.

Vi levererar tjänster inom

Kontakt

Profilbild för Rolf Johansson
Rolf Johansson
Avdelingsleder Kontor