El, Instrument & Automation

Inom El, Instrument & Automation arbetar vi i huvudsak med elkonstruktion, programmering av styrsystem, montageledning och idrifttagningar.

el_instrument_automation-695x220px.jpg

Våra uppdrag omfattar allt från förstudier, projektering och pro­grammering till montageledning, idriftsättning och entreprenadbe­siktningar med mera. Vi levererar kompletta automationslösning­ar och har stor erfarenhet inom 3D-projektering- och koordinering samt BIM-projektering. Alltid med säkerhet och hållbarhet i fokus.

Kontakter

Profilbild för Benny Jansson
Benny Jansson
Avdelningschef El, Instrument & Automation Väst
Profilbild för Kjell-Åke Öberg
Kjell-Åke Öberg
Avdelningschef El & Anläggningskonstruktion Norr