Detaljplanering

Vi erbjuder tjänster inom alla delar av detaljplaneprocessen, från inledande idéer och visioner, begäran om detaljplan, till laga kraft och genomförande av planen.


Planarbetet innebär avvägning av olika intressen och berör ofta frågor inom till exempel VA, miljö, trafik, buller och geoteknik. Därför engageras ofta flera av våra kompetensteam under framtagandet av detaljplaner.

Vi levererar tjänster inom

Kontakt

Profilbild för Anna-Maria Ceder
Anna-Maria Ceder
Teamchef, Plan