Dagvattenhantering

Vi har lång erfarenhet och mycket god kompetens inom det mesta som rör dagvatten. Vi arbetar med allt från övergripande planering i tidigt skede till detaljlösningar.


Vi tar fram förslag till ansvarsfördelning mellan kommunens förvaltningar. Lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD och breddning till värdefulla vatten ställer krav på genomtänkta beräkningsmodeller och platsanpassade lösningar.

Dessutom utformar och projekterar våra landskapsarkitekter och -ingenjörer dammar och andra anläggningar för LOD, så att dagvattnet kan bli en resurs och höja upplevelsen av våra närområden.

Vi på Norconsult innehar särskild kompetens inom utformning av regnbäddar eller raingardens. Regnbäddar är en slags biofilter som härmar naturens egna processer för både fördröjning och rening av dagvatten. Dessutom bidrar de till andra mervärden i form av ekosystemtjänster som biologisk mångfald och gröna, estetiskt tilltalande miljöer.

Vi kan erbjuda spetskompetens inom dagvattenrening såväl mekanisk som utformning av dammar.

Jacob och Johan berättar mer om åtgärder mot översvämnningar samt hur vi kan ta hand om dagvatten genom regnbäddar.

Kontakter

Profilbild för Johan Södergren
Johan Södergren
Specialist raingardens/regnträdgårdar
Profilbild för Malin Törnberg
Malin Törnberg
Gruppledare VA Utredning