Dagvatten

Vi har lång erfarenhet och mycket god kompetens inom det mesta som rör dagvatten. Vi arbetar med allt från övergripande planering i tidigt skede till detaljlösningar.

Dessutom utformar och projekterar våra landskapsarkitekter och -ingenjörer dammar och andra anläggningar för LOD, så att dagvattnet kan bli en resurs och höja upplevelsen av våra närområden. Utformning av regnträdgårdar har vi som särskild kompetens.

Kontakter

Profilbild för Herman Andersson
Herman Andersson
Teamchef, VA-Teknik
Profilbild för Anna Thomsen
Anna Thomsen
Teamchef - Landskapsarkitekt