Cirkulärt byggande

Byggprodukter blir ofta avfall för tidigt i sin livscykel, med ekonomiska- och miljömässiga förluster som följd. Problemet är ofta att tillräcklig information inte finns tillgänglig om produkterna som ingår i en byggnad som ska renoveras eller rivas. Vi har en bred uppsättning kompetenser för cirkulärt byggande där material återbrukas istället för att bli avfall.

cirkulärt byggande.jpg
Cirkulärt byggande kräver helhetssyn. För att återbruka byggprodukter måste många parametrar analyseras. Förutom byggtekniska och estetiska egenskaper hos byggprodukten måste exempelvis kemiskt innehåll samt ekonomiska kostnader bedömas.

Vi kan med vårt multidisciplinära team av bland annat arkitekter, byggkonstruktörer, BIM- och miljöingenjörer erbjuda en bredd av tjänster inom cirkulärt byggande.

Kontakt

Profilbild för Joel Gustafsson
Joel Gustafsson
Arkitekt, Civilingenjör byggkonstruktion