Broar

Norconsult har projekterat broar under ett drygt halvsekel och är idag ledande på marknaden i Norge. Sedan några år finns vi nu även i Sverige där vi idag är ca 30 broingenjörer. Tillsammans med våra kollegor i Norge är vi drygt 100 broingenjörer, och deltar i uppdrag tillsammans i båda länder.

Bro_byggnadsverk_695x217px.jpg

Vi har bred och mångårig erfarenhet såväl som spetskompetens inom broprojektering i båda länderna. Inga brotyper är främmande för oss -  vi projekterar hängbroar, snedkabelbroar, fackverksbroar, bågbroar, balkbroar, plattbroar, betong-, stål-, trä- och samverkansbroar.

Vi erbjuder konsultstöd för alla trafiknära byggnadsverk exempelvis broar, tunnlar, trågkonstruktioner, stödmurar, påldäck, bullerskyddsskärmar, bryggor, dykdalber med mera. Vi har kompetens inom allt från tidiga skeden och detaljprojektering till inspektion, bärighetsutredningar och underhåll/reparation.

Här kan du läsa mer om brokompetensen hos Norconsult i Norge

 

Kontakter

Profilbild för Bo Gerenmark
Bo Gerenmark
Teamchef, Bro & Analys
Profilbild för Markus Berglin
Markus Berglin
Gruppchef, Infrastruktur