Bostäder

Vi skapar trivsamma och dynamiska bostadsområden där människor känner sig hemma och där byggnaderna är anpassade efter natur och topografi. Vi utformar ljusa och lättmöble­rade bostäder med genomtänkta rörelser genom rummen.


Vi gestaltar även trivsamma och funktionella platser kring bostadsområden anpassade efter topografi och närliggande mark. Vi har verktygen för att skapa såväl funktionella områden som parkeringar och entréytor till hemtrevliga gröna bostadsgårdar och förgårdsmarker där människor kan trivas.

Vi har mångårig erfarenhet samt ett stort engagemang för alla de frågor som rör den goda bostaden. I många av de projekt vi arbetar i är vår samlade kunskap inom planläggning, byggprojektering, gestaltning och arkitektur till stor nytta för våra kunder.

Vi levererar tjänster inom

Kontakter

Profilbild för Magnus Norin
Magnus Norin
Studioledare, Team Arkitektur
Profilbild för Anna-Maria Ceder
Anna-Maria Ceder
Teamchef, Team Plan