Bioenergi

Genom att ta tillvara på den energi som finns i avlopp och matavfall kan en betydande del av stadens bussar, sopbilar och personbilar hållas rullande.


Biogas rankas som det mest miljövänliga fordonsbränslet. Dessutom är det lokalt producerat. Vi genomför förstudier, tillståndsansökningar, projekterar och projektleder gällande projekt kring bioenergi.

Kontakt

Profilbild för Anders Eidensten
Anders Eidensten
Affärsområdeschef Energi