Belysning

Utan ljus blir vi både otrygga och stillasittande. Tack vare kompetens om artificiellt ljus kan vi tryggt ta oss hem i trafiken både till fots, cykel och i bil. Tack vare den spelar vi fotboll ute året om samt vågar springa i våra motionsspår.

belysning_695x217.jpg

På Norconsult har vi helheten med belysningskompetensen samlad utifrån en profession; belysningsprojektören. Vi jobbar mot kommuner, Trafikverket, företag och vägföreningar med att projektera väg och parkbelysning, tunnlar och fotbollsplaner. Vi utreder belysning och optimerar efter dagens krav. Ett arbete som innefattar både visualisering och belysningsberäkning.

Kontakt

Profilbild för Jan-Erik Wallerstedt
Jan-Erik Wallerstedt
Ansvarig inom belysning