Badanläggningar

Många badanläggningar står idag inför stora investeringar på grund av ökat underhållningsbehov. Vi på Norconsult vill vara med och ta ansvar för fram­tidens badanläggningar och erbjuda ett helhetskoncept.


I helhetskonceptet badanläggningar har vi kunskap och kom­petens från tidiga skeden till färdig byggnad. Genom våra samverkande kompetenser har vi utvecklat effektiva metoder och samarbetsformer där vi medverkar i samtliga av projektets faser; från tidiga skeden, projektering och besiktning.

Läs mer om vårt helhetskoncept för badanläggningar.

Vi levererar tjänster inom

Kontakter

Profilbild för Malin Ahlstedt
Malin Ahlstedt
Studioledare, Team Arkitektur
Profilbild för Joel Ericsson
Joel Ericsson
Teknikansvarig Badvattenrening