Badanläggningar

Många badanläggningar står idag inför stora investeringar på grund av ökat underhållningsbehov. Vi vill vara med och ta ansvar för framtidens badanläggningar och erbjuda ett helhetskoncept.


I helhetskonceptet badanläggningar har vi kunskap och kom­petens från tidiga skeden till färdig byggnad. Genom våra samverkande kompetenser har vi utvecklat effektiva metoder och samarbetsformer där vi medverkar i samtliga av projektets faser; från tidiga skeden, projektering och besiktning.

Kontakter

Profilbild för Malin Ahlstedt
Malin Ahlstedt
Studioledare, Team Arkitektur
Profilbild för Joel Ericsson
Joel Ericsson
Teknikansvarig Badvattenrening