Avlopp

Vår heltäckande avloppskompetens spänner från utredningar och modellering, via ledningssidans projektering av pumpstationer och avloppsrör till processavdelningens konstruktion av avloppsreningsverk och optimering/styrning av reningsprocesser.


Vi har lång erfarenhet av insamling och hantering av mätdata. Vi har utvecklat ett system som både förenklar och effektiviserar mätarbetet för dig som kund. Systemet heter VeAinfo och är en IT-plattform för insamling, hantering och analys av mätdata.

Vi levererar tjänster inom

Kontakter

Profilbild för Jan-Olof Nilsson
Jan-Olof Nilsson
Avdelningschef VA-process Göteborg
Profilbild för Nicolas Schoeffler
Nicolas Schoeffler
Avdelning VA-teknik