Avfallsanläggningar

Vi har deltagit i flera utvecklingsprojekt för mottagning och behandling av farligt avfall. Anläggningarna inkluderar mottagning och sorterings­anläggningar för både flytande och fast avfall, tankanläggningar, reningsverk, lagring eller försändelse av den slutliga produkten. Vi bistår även med sekundära funktioner såsom miljöskydd, brand- och explosionssäkerhet etc.

Vi är ett stöd genom hela processen, från idé, studier och pilotprojekt, till uppföljning, driftsättning samt den löpande driften.

Kontakt

Profilbild för Ljot Strömseng
Ljot Strömseng
VD