Avfallsanläggningar

Vi har deltagit i flera utvecklingsprojekt för mottagning och behandling av farligt avfall. Anläggningarna inkluderar mottagning och sorteringsanläggningar för både flytande och fast avfall, tankanläggningar, reningsverk, lagring eller försändelse av den slutliga produkten.


Vi bistår även med sekundära funktioner såsom miljöskydd, brand- och explosionssäkerhet etc. Vi är ett stöd genom hela processen, från idé, studier och pilotprojekt, till uppföljning, driftsättning samt den löpande driften.

Vi levererar tjänster inom

Kontakt

Profilbild för Malin Gillmark
Malin Gillmark
Uppdragsledare miljö