Avfall

På Norconsult har vi ett heltäckande tjänsteutbud inom avfall och resurshushållning. Våra konsulter har mångårig erfarenhet av bland annat kommunal avfallsplanering, deponier, lakvattenhantering, kontrollprogram, tillstånd och anmälningar.

Vi arbetar även med ÅVC/Kretsloppsparker, avfallshierarkin, källsortering, projektering, bygg- och rivavfall samt att undervisa inom avfallsområdet.

Vi levererar tjänster inom

Kontakter

Profilbild för Sara Holmström
Sara Holmström
Avdelningschef Miljö & Säkerhet
Profilbild för Malin Gillmark
Malin Gillmark
Uppdragsledare miljö