Återbruk

Återbruk av byggprodukter kan vara ett sätt att minska en byggnads klimat- och miljöpåverkan. Vid ombyggnadsprojekt kan byggprodukter inventeras och deras potential för återbruk analyseras, genom bland annat 3D-scanning. Vi har stor erfarenhet av 3D-scanning och modellering i BIM, vilket bland annat effektiviserar sammanställningen av rapporter.


Data för bedömningen av byggprodukter kan inhämtas från originalritningar, okulär besiktning och 3D-scanning. Återbruksrapporter med kvantifiering och analys av återbrukbart material kan sammanställas.

I projekt där 3D-scanning utförs kan återbruksinventering göras digitalt, och byggprodukter kan effektivt sammanställas i rapporter eller publiceras på marknadsplats för försäljning. Inventeringen kan göras i ett webbaserat verktyg som är lättåtkomligt för beställare och samtliga konsulter i projektet.

Vi levererar tjänster inom

Kontakt

Profilbild för Joel Gustafsson
Joel Gustafsson
Arkitekt, Civilingenjör byggkonstruktion