Asset Management

Asset Management, eller strategisk förvaltning av tillgångar, är ett koncept för företag och organisationer för att säkerställa att alla aktiviteter i organisationen syftar till att realisera önskade värden från dess tillgångar hållbart över tid.

Asset_management.jpg
Vad som är tillgångar och värden bestäms av den egna organisationen. För ett kommunalt VA-bolag skulle tillgångar kunna vara ledningsnät och värde vara kundbelåtenhet. För en industri skulle tillgångar kunna vara maskiner och värde vara rörelseresultat.

För en strategisk förvaltning av tillgångar erbjuder vi tjänster inom tretton identifierade AM-områden, där processer, rutiner och bästa arbetssätt utvecklas i nära samverkan med kunden. Områdena omfattar tillgångarnas hela livscykel ifrån anskaffning och/eller kreerande, via förvaltning, till tillgångarnas avveckling, tillsammans med alla nödvändiga stödprocesser.

Varje område kan utföras som eget singelprojekt eller samlas i ett allomfattande asset-management-projekt. (Till exempel: ”VA-bolaget AB – Sveriges mest resurseffektiva vattenförvaltning!” eller ”Industri AB - Mot en produktionssäkerhet i världsklass!”). Projekten kan harmoniseras för certifiering mot ISO 55000, Asset Management. 

Kontakt

Profilbild för Mikael Hägglund
Mikael Hägglund
Sektionschef Industri