Arkitektur

Norconsults tjänster omfattar samtliga delar inom rådgivning och projektering av nybyggnationer, anläggningar och ombyggnationer. 

Vi erbjuder en omfattande tvärteknisk och lösningsorienterad miljö för projektutveckling, projektering och projektadministration fram till färdigställning av nybyggnad- och ombyggnadsprojekt. Utöver detta erbjuder vi även utveckling och optimering av fastighetsförvaltning.

I tillägg har vi en betydande expertis inom tillståndskontroll samt drifts- 
och underhållsplanering.

Kontakt

Profilbild för Maria Mattsson
Maria Mattsson
Teamchef, Arkitekter