Akustikon

Under varumärket Akustikon arbetar Norconsult med salsakustik, scenteknik och AV-teknik. Vårt specialistteam arbetar företrädesvis med lokaler för scenkonst, men även med andra rumsakustiskt krävande lokaler. Till exempel kyrkor, sportanläggningar och inspelningsstudior.


Som aktiva musiker har vi en djup insikt i akustikens betydelse för musikutövandet och är väl förtrogna med problematiken för musikerna på podiet. 

I alla projekt vi deltar i, har vi alltid ett övergripande mål att utgå från, att lyssna och sätta sig in i kundens behov och önskemål för att därifrån åstadkomma bästa möjliga resultat utifrån tillgängliga medel och förutsättningar. Passionen ligger i att på ett funktionellt och smakfullt sätt integrera teknisk utrustning med den arkitektoniska utformningen. 

Kontakter

Profilbild för Jan-Inge Gustafsson
Jan-Inge Gustafsson
Team Akustik
Profilbild för Gunilla Sundin
Gunilla Sundin
Team Akustik