Vatten & Avlopp

Vatten är en livsviktig resurs som utgör grunden för allt liv och utveckling. Med vår samlade kompetens säkerställer vi en miljövänlig, långsiktig och effektiv vattenhantering som också tar hänsyn till framtida klimatförändringar.

Utbyggnaden av vårt samhälle kräver energieffektiva vatten- och avloppssystem som optimerar vattenförsörjningen, samtidigt som återföring av renat dag- och avloppsvatten måste ske på ett miljövänligt sätt.

Vi arbetar med alla teknikområden inom VA-teknik med alltifrån mycket tidiga planeringsstadier, utredningar och förstudier, via projektering och projektledning till byggledning, idrifttagning, besiktning, driftoptimering och utbildning. Många av våra vattenprojekt innebär också genomförande av tillståndsprocesser med miljö- och konsekvensbeskrivningar samt riskanalyser av system för dricksvattenförsörjning och avloppshantering.

Eftersom vi deltar i alla projektskeden och teknikområden inom VA-området, kan vi arbeta kreativt och alltid titta på helheten.

 

Kontakt

Profilbild för Anna-Jeanette Larnelius
Anna-Jeanette Larnelius
vVD, Affärsområdeschef Mark & Vatten