Vatten & Avlopp

Vatten är en livsviktig resurs som utgör grunden för allt liv och utveckling. Utbyggnaden av vårt samhälle kräver energieffektiva vatten- och avloppssystem som optimerar vattenförsörjningen, samtidigt som återföring av renat dag- och avloppsvatten måste ske på ett miljövänligt sätt.

Vår kompetens säkerställer en miljövänlig, långsiktig och effektiv vattenhantering som också tar hänsyn till klimatförändringar. Vi arbetar med alla teknikområden inom VA-teknik från tidiga planeringsstadier, utredningar och förstudier, projektering och projektledning till byggledning, idrifttagning, besiktning, driftoptimering och utbildning.

Läs mer om

Kontakt

Profilbild för Johan Sivengård
Johan Sivengård
Divisionschef Vatten, Infrastruktur & Transport