Samhällsplanering

Tillsammans med våra kunder formar vi morgondagens samhälle. I varje uppdrag arbetar vi för att bidra till en långsiktigt hållbar livsmiljö och främja en samhällsutveckling med jämlika och goda levnadsförhållanden.

Planeringen av det hållbara samhället kräver tvärfacklig expertis och en stor förståelse för hur livsmiljön och den fysiska strukturen påverkar människors vardag och livsmönster. På Norconsult arbetar vi tillsammans för att skapa strategiska och kreativa lösningar som möjliggör en hållbar utveckling såväl lokalt, regionalt som nationellt.

Våra uppdrag sträcker sig från övergripande planering ner till stadsdelar och enstaka fastigheter. Våra kunder är allt från statliga och kommunala aktörer till enskilda fastighetsägare och projektutvecklare. Vår breda erfarenhet och geografiska spridning gör att vi kan ta oss an uppdrag av varierad storlek i hela landet.

Läs mer om

Kontakt

Profilbild för Marcus Rydbo
Marcus Rydbo
Divisionschef Arkitektur, Byggnader & Miljö