Samhällsplanering

Tillsammans med våra kunder formar vi i Norconsult morgondagens samhälle. I varje uppdrag arbetar vi för att bidra till en långsiktigt hållbar livsmiljö och främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden.

Planeringen av det hållbara samhället kräver tvärfacklig expertis och en stor förståelse för strategi, något som vi har utvecklat under lång tid. Med djup kunskap om hur livsmiljön och den fysiska strukturen påverkar människors vardag och livsmönster arbetar vi tillsammans för att skapa kreativa lösningar som möjliggör en robust och hållbar utveckling såväl lokalt, regionalt som nationellt.

Våra uppdrag sträcker sig från övergripande planering på nationell och regional nivå ner till enskilda stadsdelar eller kvarter. Våra kunder är allt från statliga eller kommunala aktörer till enskilda fastighetsägare eller projektutvecklare. Vår stora erfarenhet och geografiska spridning gör att vi kan ta oss an uppdrag i hela landet och av mycket varierad storlek.

Läs mer om

Kontakt

Profilbild för Marcus Rydbo
Marcus Rydbo
Affärsområdeschef Arkitektur & Samhällsplanering