Samhällsplanering

Samhället står inför stora förändringar som kräver nya lösningar. På Norconsult är vi intresserade och öppna för olika perspektiv – så länge det leder fram till hållbara lösningar.

Våra samhällsplanerare, fysiska planerare, arkitekter och landskapsarkitekter genomför utredningar och analyser i samband med övergripande planering från nationell och regional nivå ner till enskilda stadsdelar eller kvarter. För att säkerställa att våra analyser och beräkningar leder till hållbar utveckling tillämpar vi alla tre dimensioner; ekonomisk, ekologisk, och social hållbarhet. 

Läs mer om

Kontakt

Profilbild för Marcus Rydbo
Marcus Rydbo
Affärsområdeschef Arkitektur & Samhällsplanering