Risk & Säkerhet

Att inte bli utsatt för onödiga risker är idag ett ganska självklart krav. Samtidigt ökar komplexiteten i de system som vi omger oss med. Denna komplexitet gör det svårare att enkelt få en uppfattning om risksituationen i samband med ett väg- eller järnvägsbygge, ett nytt bostadsområde eller en industrietablering.

Våra erfarna konsulter har specialistkompetens för utredning av specifika riskkällor och generalistkompetens för att se helheten. I vårt arbete utgår vi från den djupa och breda kunskap som finns inom företaget kring de tekniska och planeringsmässiga frågor som är aktuella vid samhällsbyggande. Samtidigt används väl utvecklade metoder och den senaste programvaran på riskområdet i vårt arbete.

Vi arbetar bland annat med:

  • Riskanalyser
  • Projektriskhantering
  • Risk- och systemanalyser
  • Katastrofriskreducering
  • Klimatanpassning
  • Klimat- och sårbarhetsanalyser
  • Risk- och störningsutredningar

Läs mer om

Kontakt

Profilbild för Johan Sivengård
Johan Sivengård
Divisionschef Vatten, Infrastruktur & Transport