Risk & Säkerhet

Att inte bli utsatt för onödiga risker är idag ett ganska självklart krav. Våra erfarna konsulter har specialistkompetens för utredning av specifika riskkällor och generalistkompetens för att se helheten. Bland annat har vi erfarenhet från utredningar i samband med ett väg- eller järnvägsbygge, ett nytt bostadsområde eller en industrietablering.

Samtidigt ökar komplexiteten i de system som vi omger oss med. Denna komplexitet gör det svårare att enkelt få en uppfattning om risksituationen i samband med ett väg- eller järnvägsbygge, ett nytt bostadsområde eller en industrietablering.

Vi erbjuder erfarna konsulter med specialistkompetens för utredning av specifika riskkällor och generalistkompetens för att se helheten.

I vårt arbete utgår vi från den djupa och breda kunskap som finns inom företaget kring de tekniska och planeringsmässiga frågor som är aktuella vid samhälls-byggande. Samtidigt används väl utvecklade metoder och den senaste program-varan på riskområdet i vårt arbete.

Vi utför projekt såväl för statliga organisationer och kommuner som för entreprenörer och andra privata företag.

Kontakt

Profilbild för Johan Sivengård
Johan Sivengård
Affärsområdeschef Väg & Bana