Risk & Säkerhet

Att inte bli utsatt för onödiga risker är idag ett ganska självklart krav. Samtidigt ökar komplexiteten i de system som vi omger oss med. Denna komplexitet gör det svårare att enkelt få en uppfattning om risksituationen i samband med ett väg- eller järnvägsbygge, ett nytt bostadsområde eller en industrietablering.

Våra erfarna konsulter har specialistkompetens för utredning av specifika riskkällor och generalistkompetens för att se helheten. I vårt arbete utgår vi från den djupa och breda kunskap som finns inom företaget kring de tekniska och planeringsmässiga frågor som är aktuella vid samhälls-byggande. Samtidigt används väl utvecklade metoder och den senaste programvaran på riskområdet i vårt arbete.

 

Kontakt

Profilbild för Johan Sivengård
Johan Sivengård
Affärsområdeschef Väg & Bana