Olja & Gas

Under lång tid har vi varit med om att utveckla olje- och gasindustrin både nationellt och internationellt. Våra specialister har kompetens och erfarenhet av alla faser av projektet från tidiga analyser, planer och design via upp­handling och byggledning till implementering, drift och underhåll

Våra specialister har kompetens och erfarenhet av alla faser av projektet från tidiga analyser, planer och design via upphandling och byggledning till implementering, drift och underhåll.

Olje-och gasprojekt kräver tvärtekniskt samarbete, hög kapacitet och erfarenhet av komplexa projekt. Den erfarenheten har vi.
Vårt arbete kännetecknas av en djup kunskap och förståelse för helheten samt det praktiska genomförandet, alltid med kunden i fokus.

Läs mer om Olja & Gas på våra internationella sidor.

Kontakt

Profilbild för Ljot Strömseng
Ljot Strömseng
VD, Norconsult AB