Miljö

Att säkra balansen mellan tillväxt och samhällsutveckling är en stor utmaning som kräver kunskap och förståelse utifrån olika perspektiv. Utmaningarna sträcker sig från de stora globala klimatfrågorna ner till lokala och teknikspecifika åtgärder. Det viktigaste är att se och förstå helheten och den långsiktiga miljöpåverkan som dagens åtgärder skapar.

Vi genomför miljösamordning, miljöplanering och utredningar som hjälper till att få våra städer att bli mer hållbara ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Vår miljökompetens i kombination med gedigen erfarenhet genomsyrar alla våra uppdrag och är en integrerad del i vårt arbete.

Läs mer om

Kontakt

Profilbild för Sander Anfinset
Sander Anfinset
Avdelningschef Miljö & Säkerhet Stockholm