Miljö

Norconsult har länge arbetat för att möta och lösa dagens och morgondagens miljöutmaningar. Vår miljökompetens i kombination med gedigen erfarenhet genomsyrar alla våra uppdrag och är en integrerad del i vårt arbete.

Utmaningarna sträcker sig från de stora globala klimatfrågorna ner till lokala och teknikspecifika åtgärder. Det viktigaste är att se och förstå helheten och den långsiktiga miljöpåverkan som dagens åtgärder skapar.

Att säkra balansen mellan tillväxt och samhällsutveckling är en stor utmaning som kräver kunskap och förståelse utifrån olika perspektiv. Vi genomför miljösamordning, miljöplanering och utredningar som hjälper till att få våra städer att bli mer hållbara ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Våra insatser i värdekedjan har en klar tyngdpunkt på miljö i utredningsfasen. Stor vikt läggs även på alternativa analyser och lösningar, konkreta specifikationer kring åtgärder och lösningar samt utvärdering av åtgärderna.

Som miljökonsult betonar vi vikten av att se till helheten och tillämpa bra miljölösningar i projekten. Vi kommer alltid ge våra kunder de råd som gör att de aktivt kan möta dagens och morgondagens miljöutmaningar.

Kontakt

Profilbild för Anna-Jeanette Larnelius
Anna-Jeanette Larnelius
vVD, Affärsområdeschef Mark & Vatten