Infrastruktur

En välfungerande infrastruktur är en av de viktigaste pusselbitarna för ökad rörlighet och tillgänglighet. Befolkningsökningen och de globala klimatutmaningarna ställer särskilda krav på transportsektorn och innebär att vi måste utveckla lösningar som kan bidra till minskade utsläpp samtidigt som de främjar den fortsatta samhällsutvecklingen och tillväxten.

Vi medverkar i hela processen, från översiktlig planering och utredningar till detaljförslag och bygg­handlingar. Vi utför uppdrag inom infra­struktur och transport för kommuner, stat, entreprenörer och näringsliv. Våra lösningar anpassas till människorna, miljön och landskapet. 

Kontakter

Profilbild för Johan Sivengård
Johan Sivengård
Affärsområdeschef Väg & Bana
Profilbild för Jörgen Knutsson
Jörgen Knutsson
Sektionschef, Trafik, Väg & Geodesi