Infrastruktur

En välfungerande infrastruktur är en av de viktigaste pusselbitarna för ökad rörlighet och tillgänglighet. Vi medverkar i hela processen, från översiktlig planering och utredningar till detaljförslag och bygg­handlingar. Vi utför uppdrag inom infra­struktur och transport för kommuner, stat, entreprenörer och näringsliv.

Befolkningsökningen och de globala klimatutmaningarna ställer särskilda krav på transportsektorn och innebär att vi måste utveckla lösningar som kan bidra till minskade utsläpp samtidigt som de främjar den fortsatta samhällsutvecklingen och tillväxten.

Våra lösningar anpassas till människorna, miljön och landskapet. Olika trafikantgrupper har olika behov, och det är många överväganden som måste göras. Det är en utmaning att skapa säkra och flexibla transport­lösningar som omfattar alla trafikformer och de olika gruppernas behov.

Tack vare vår tvärtekniska kompetens får våra uppdragsgivare samordningsfördelar, kreativ styrka i problemlösningen och kvalitetsstyrning genom hela processen.

Kontakter

Profilbild för Johan Sivengård
Johan Sivengård
Affärsområdeschef Väg & Bana
Profilbild för Jörgen Knutsson
Jörgen Knutsson
Sektionschef, Trafik, Väg & Geodesi