Energi

För att möta dagens och framtidens utmaningar på energiområdet arbetar Norconsult både brett och specialiserat. Vi samverkar med andra aktörer och våra marknadsområden samverkar för att få ett helhetsperspektiv.

Vi ser helheten i uppdragen och målet är alltid att hjälpa våra kunder nå så långt som möjligt på energiområdet. Vår heltäckande verksamhet på energiområdet vilar i huvudsak på tre ben: produktion, distribution och konsumtion.

Vi hjälper energiproducenter med miljöriktiga effektiviseringar av och investeringar i deras kraftproduktion oavsett energislag. Genom att ta en aktiv roll i stadsplanering bidrar vi till två saker; att byggnader placeras så att behovet av energikonsumtion inte blir onödigt stort samt att de utformas på ett energieffektivt sätt. Vi hjälper nätbolag med lösningar för energidistribution.

Vi hjälper fastighetsbolag, industri och entreprenörer med optimerade energilösningar. Målet är att minska konsumtionen vid om- och tillbyggnad eller nyproduktion.

Kontakt

Profilbild för Andrea Eidensten
Andrea Eidensten
Divisionschef Energi & Industri