Bygg & Fastighet

Vi arbetar inom samtliga fackområden för projektering av nybyggnad-, ombyggnad- och anläggningsarbeten. Kunskapen och erfarenheten om hela processen är bred och arbetet bedrivs tvärfackligt. Därför kan vi erbjuda kompetens i projektens alla faser.

Att utveckla framtidens byggnader där samspelet mellan arkitektur, byggnadskonstruktion, inre och yttre klimatförhållanden står i centrum är något vi brinner för och har mångårig erfarenhet av. Vi engagerar oss aktivt i forskningsprojekt där vi tar fram olika lösningar som kan reducera energiförbrukningen och energirelaterade klimatutsläpp för framtidens byggnader.

Vi erbjuder en omfattande tvärteknisk och lösningsorienterad miljö för projektutveckling, projektering och projektadministration fram till färdigställning av nybyggnad- och ombyggnadsprojekt. Utöver detta erbjuder vi även utveckling och optimering av fastighetsförvaltning.

Våra tjänster omfattar samtliga delar inom rådgivning och projektering av nybyggnationer, anläggningar och ombyggnationer. I tillägg har vi en betydande expertis inom tillståndskontroll samt drifts- och underhållsplanering.

Kontakt

Profilbild för Marcus Rydbo
Marcus Rydbo
Divisionschef Arkitektur, Byggnader & Miljö