Arkitektur

Framtidens byggnader kräver utveckling och helhetslösningar som är resurseffektiva, håller hög kvalitet och tar tillvara på både den yttre och inre miljön. Våra inredningsarkitekter och ingenjörer, arbetar med husbyggnadsprocessens alla faser, från utrednings- och programskede till färdiga detaljritningar.

En byggnad är en komplex konstruktion som ska innehålla långsiktigt hållbara tekniska lösningar. Byggnaden ska ha energieffektiva installationer som säkerställer en maximal energieffektivitet tillsammans med en funktionell design som uppfyller användarens behov, samtidigt som den tar hänsyn till inomhusmiljön och omgivningen.

Utvecklling av framtidens byggnader, där samspelet mellan arkitektur, byggnadskonstruktioner och inre och yttre klimatförhållanden står i centrum, är något vi brinner för och har mångårig erfarenhet av. Vi engagerar oss aktivt i forskningsprojekt där vi tittar närmare på olika lösningar som kan reducera energiförbrukningen och energirelaterade klimatutsläpp för framtidens byggnader.

Vi erbjuder en omfattande tvärteknisk och lösningsorienterad miljö för projektutveckling, projektering och projektadministration fram till färdigställning av nybyggnad- och ombyggnadsprojekt. Utöver detta erbjuder vi även utveckling och optimering av fastighetsförvaltning.

Norconsults tjänster omfattar samtliga delar inom rådgivning och projektering av nybyggnationer, anläggningar och ombyggnationer.
I tillägg har vi en betydande expertis inom tillståndskontroll samt drifts- och underhållsplanering.

Kontakt

Profilbild för Marcus Rydbo
Marcus Rydbo
Affärsområdeschef Arkitektur & Samhällsplanering