Vibrationer

Vi erbjuder mätning och analys av olika typer av vibrationskällor, som exempelvis maskiner, väg- och spårtrafik och annat som genererar svängningar i byggnader.


Vår kompetens omfattar beräkning av vibrations- och stomljudsutbredning i byggnader samt dimensionering av effektiva åtgärder. Vi utför även FE-analyser av mark och byggnader inför nyetablering i vibrationskänsliga markområden.

Vi levererar tjänster inom

Kontakt

Profilbild för Andreas Hübinette
Andreas Hübinette
Teamchef, Akustik